Hüküm Kurma Sanatı
ISBN 9786051467184
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mustafa Artuç (author)
Kitap Tanıtımı Kitabımızın, Adalet Akademisinden çıkardığımız altıncı baskısı da çok kısa sürede tükendi, teveccüh gösteren tüm meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Kitabın önceki baskısında, konuların sonundaki Yargıtay Kararları çıkarılmıştı, ancak Adalet Akademisindeki öğrencilerimiz ve hakim savcı arkadaşlar, kararların konunun pekişmesinde ve düşüncelerin bu kararlar ışığında nasıl oluştuğunu görmede faydalı olduğunu bildirdikleri için, 2014 ve 2015 yılı kararlarını yeniden koymayı uygun bulduk. Kitabın bu baskısında TCK'nın 7. maddesinde düzenlenen lehe kanun değerlendirilmesi kısmı, kanun değişikliklerinin azalmış olması ve bu kısmın açıklamasının çok geniş yer tutması nedeniyle, çıkarılmıştır. Böylece hem uygulaması çok az olan bir hususun sayfalarca okunmasının önüne geçilmeye çalışılmış, hem de sayfa adedinden tasarruf edilmiştir. Hüküm kurmanın gerçekten bir sanat olduğuna inanıyoruz. Cansız kanun maddelerinin, canlı adalet duygusuna dönüşmesi için, hüküm kurma bir araç. Hüküm kurar iken, Hakim, haklıya hakkını verecek, haksıza da haddini bildirecek, adalet ancak hüküm ile sağlanacaktır. Derslerimizde de öğrencilerimize söylediğimiz üzere, soyut hukuk kuralları hüküm ile taraflar nezdinde somutlaşacak ve hükmün olaya ve dosyaya uyduğu oranda vicdanları rahatlatacak veya rahatsız edecektir. Benzer olaylarda benzer kararların verilmesi kadar, ayrı vakıalarda da birbirinden tamamen farklı kararların verilmesi, adaletin gereğidir. Aynı maddeden yargılamanın yapıldığı her dosyada aynı hükmün kurulması, hakimin kararı dosyaya ve suçun oluşuna uydurmadığı anlamına gelir ki, bu da adalet, hak ve nasafet duygusu ile çelişir. Biz kitabımızda, sadece hüküm kurar iken gözetilecek maddi hususlara değiniyoruz, olayın manevi boyutunu gözetecek olan hükmü bir sanatçı titizliği ile kurmasını beklediğimiz, hakimlerimizdir. Bu beklentide olduğumuz hakimlerimiz, her dosya üzerinde ayrı düşünecek, ezberci yöntemle karar vermeyeceklerdir. Bir olayın karşılığı cezanın ne olduğu, gerekirse günlerce üzerinde düşünülerek belirlenmelidir. Ancak bu şekilde kurulan bir hüküm ve verilen karar, taraflar kadar hakimin vicdanını da tatmin edecektir. Bu işin zor olduğunu biliyoruz, ancak biz hakim arkadaşlarımızın tam adaleti sağlayacak donanımda olduğunu da biliyoruz. Kendilerine buradan kolaylıklar ve başarılar diliyorum.