Hukukta 45 Kavram 4 Konu
ISBN 9786055473990
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı -CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) -AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) -SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI -TASARRUFUN İPTALİ Üçü yeni Türk Borçlar Yasasında ve biri de İcra İflas Yasasında yer alan dört kavram, bu incelemenin konusunu oluşturmaktadır. Uyuşmazlıklar arasındaki yaygınlığı nedeniyle seçilen bu konuların irdelenmesinde, akademik bilgiden çok uygulamaya ağırlık verilmiştir. Her kavram ve ünitenin asıl temasının açıklanması öncesinde, bunlarla doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan diğer konularda da bir ön veya ara bilgi sunulması suretiyle hem o konuların anımsatılması yöntemi izlenmiş hem de birbirleriyle olan bağlantının varlığına değinilmiştir. Açıklamalarda, basit ve öz anlatım yolu seçilmekle birlikte, bilerek tekrarlar yapıldığı gibi hem yeni Türk Borçlar Yasası ve Türk Ticaret Yasası hükümleri esas alınmış hem de uygulamadan esinlenerek konular sanal örneklerle somutlaştırılmıştır. Yararlı olacağını umarım.