Hukuk Yargılamasında Islah
ISBN 9786055633516
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mahmut Bilgen (author)
Kitap Tanıtımı Islah; Arapça kökenli bir kelime olup, değiştirme, düzeltme anlamına gelmektedir. HUMK. nun 83. maddesinde; -taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi-, doktrinde; -bir usul muamelesinin iptal edilerek yerine yenisinin ikame edilmesi- olarak tanımlanmıştır. Islahın amacı, davadaki taraflardan birinin davada eksik bıraktığı veya yanlış bildirdiği vakıaları, talep neticelerini tahkikat bitinceye kadar düzeltmesidir. Kitabımızda ıslah dışında ıslah kurumu ile bağlantılı, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı, itirazın iptal, menfi tesbit, zamanaşımı, faiz, karşı dava, tahkim, usuli kazanılmış hak, eski hale getirme kurumları da işlenmiştir. Kitabın bu baskısında konular, yeniden gözden geçirilerek güncelleştirmiş bu suretle kitap ta bir miktar genişlemiştir.