Hukuk Uygulamasında Faiz
ISBN 9786055473419
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı Hemen hemen alacağa konu her davanın içinde faiz istemi de yer alır. Yalın gibi gözükmekle birlikte, hukuk uygulamasında bu konuda sıkça duraksamaya düşüldüğü gözlenmektedir. Türk Borçlar Yasası ve Türk Ticaret Yasası ile yapılan yeni düzenlemelerle faizle ilgili kuralların birçok bakımdan yeni boyut kazandığı ve bu yasalarda yer alan faiz uygulamasının 3095 sayılı Faiz Yasası kapsamında kaldığı göz önüne alınacak olursa, faiz konusunun da yeni düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan bu monografik incelemede, faiz uygulamasının nirengi noktaları ele alınıp konular örneklerle somutlaştırılmak suretiyle sunulmuş ve oylumdan çok içeriğe ve öze önem verilmiştir.