Halı Külah Kamçı
ISBN 9799752634045
Yayınevi Timaş Yayınları
Yazarlar Anonim (author) | Şükran Terzioğlu (translator)
Kitap Tanıtımı Bir varmış bir yokmuş. Memleketin birinde iki erkek kardeş yaşarmış. Kardeşlerden büyüğü çok çalışkanmış, küçüğü ise biraz tembelmiş ama çok akıllıymış. Herkes ona Acar oğlan, dermiş. Büyük kardeş nasıl olmuşsa olmuş gönlünü padişahın kızına kaptırmış. Yemeden içmeden kesilmiş. Durmadan onu düşünüyormuş. Acar oğlan ağabeyinin bu haline çok üzülüyormuş. Bir gün,- Ağabeyciğim; demiş. Gidip padişahtan kızını senin için isteyeyim. Senden iyi damat bulacak değil ya! Ağabeyi kardeşini ciddiye almamış gülüp geçmiş. Acar oğlan ağabeyinin bu tavrına biraz gücenmiş Ertesi gün aylak aylak gezerken kavga eden üç kişi görmüş. Yanlarına yaklaşıp neden kavga ettiklerini sormuş. İçlerinden biri: - Biz üç kardeşiz, demiş. Babamızdan bize bir külah bir kamçı bir de halı miras kaldı. Bunları aramızda pay edemiyoruz. Bu yüzden kavga ediyoruz. Acar oğlan: - Bence, demiş. Hepsini başka birine verin. Böylece ortada paylaşılacak bir şey kalmayınca kavga da etmezsiniz. Kardeşler bu fikri beğenmişler. Bütün eşyaları Acar oğlana vermişler. Sonra da eklemişler: Bunlar bildiğin eşyalara benzemez. Halının üzerine oturur, bir de kamçıyla vurursan, halı seni istediğin yere götürür. Külahı da başına geçirirsen görünmez olursun Kardeşler böyle söyledikten sonra kol kola girip uzaklaşmışlar. Acar oğlan kendi kendine, - Şu eşyaların marifetlerini deneyeyim hele, demiş. Kamçıyı eline almış, halının üzerine oturmuş, - Ey halı! Beni saraya götür, demiş. O anda kendini sarayın önünde bulmuş. Sarayın önünde bir çığırtkan bağırıyormuş: - Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Padişahın kızı her gece odasından kayboluyor Bir yiğit çıkar da kızının nereye gittiğini bulursa, padişah kızını onunla evlendirecek; ama bulamazsa ölümlerden ölüm beğenecek Acar oğlan başındaki külahı çıkarmış, çığırtkana seslenmiş: - Ben küçük sultanın gittiği yeri bulabilirim!... Sonra ne olmuş dersiniz? Acar oğlan küçük sultanın geceleri nereye gittiğini bulabilmiş mi? Ya ağabeyi? Küçük sultanla evlenebilmiş mi?... Çocuklar bu masalı okurken hem keyif alacak hem de akıllarına koydukları işi yapmak için cesur ve azimli davranmaları gerektiğini öğrenecekler Anadolu Masallarını 5-7 yaş gurubu çocuklar ebeveynlerinden dinleyebilir, 2. ve 3. sınıf öğrencileriyse kendi başlarına zevkle okuyabilirler.