Sitemiz henüz test yayınındadır. Her gün geliştirilmektedir. Şu an çalışmayan özellikler için anlayışınıza sığınmaktayız.

CiciKutu
Hak Yolunun Esasları
ISBN 9786054491162
Yayınevi Semerkand Yayınları
Yazarlar İmam-ı Gazali (author)
Kitap Tanıtımı Kıymetli okuyucularımız, Sizlere faydalı ve kıymetli bir eseri daha sunuyoruz. Eser, büyük âlim, ârif, Hak dostu İmam Gazâlîye (rah) aittir. Eserin asıl ismi, Ravdatüt-Tâlibîn ve Umdetüs-Sâlikîndir. Biz konusuna uygun olarak, tercümeye "Hak Yolunun Esasları ismini verdik. Eser, mânevî terbiye yolunun esaslarını, edeplerini, ölçülerini, temel ahlâklarını, ilimlerini konu etmekte; Ehli sünnet itikadına aykırı olan görüş, mezhep ve düşünceleri değerlendirip reddetmektedir. Bu eser kısa, özlü bir reçete olup tasavvuf terbiyesinin ilmihâli durumundadır. İmam Gazâlî (rah), bu eserde itikad, edep, güzel ahlâk ve seyrü sülûk konularında en lâzım bilgileri özlü ve çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu haliyle eser, sanki İhyâü Ulûmid-Din adlı kitabının bir özeti gibidir. Kıymetli okuyucularımız! Kitabın müellifinin de dediği gibi; bu dünyada varlık sebebimiz iki şeydir: Bunlar, ilim ve ameldir. İlim, amelin önündedir; dinimizin ilk emri ilimdir. İlimsiz amel ya noksan ya da bozuk olur; kazancı zararını kurtarmaz. Faydalı ilim, yüce Allahı tanıtan; Onun emrini, dinini, yolunu ve gerçek sevgiyi öğreten ilimdir. Dinimizin zâhirdeki hüküm ve amellerini öğreten ilme "fıkıh ilmi denir. Kulluğun merkezi olan kalple ilgili ilim, idrak, edep, ahlâk ve terbiyeyi öğreten ilme de "tasavvuf ve terbiye ilmi denir. Her müslümanın bu iki ilmin farz kısmını bilmesi gerekir. İşte elinizdeki eser, mânevî terbiyenin farzlarını işleyen ilmihâli durumundadır. Eserin Allah için sabırla okunmasını tavsiye ediyoruz. Muhtemel hatalarımızı bize ulaştırma lutfunda bulunan kıymetli okuyucularımızdan Allah razı olsun. Bize bu hizmeti ikram eden yüce Allaha sonsuz hamdolsun.
CiciKutu

Sosyal Kitap Kulübü

Kitapseverlerin sosyal ağı neokuyorsun.com yenilenen altyapısı ile tekrar aranızda.

tarsmedia tarafından geliştirilmektedir.