Gündelik Hayatın Eleştirisi I
ISBN 9789755705712
Yayınevi Sel Yayıncılık
Yazarlar Henri Lefebvre (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı Aşina olunan bilinmez, diyor Hegel. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Henri Lefebvre, politik dramın gündelik temelinin unutulduğu, felsefecilerin hakikati başka yerde aradığı, edebiyatçıların mucize ve macera peşinde koştuğu bir dönemde aşina olunana bakıyor: Asıl değişim nerede olup biter? Gündelik hayatın esrarsız derinliklerinde! İktidar ilişkilerinin, meta fetişizminin ve yabancılaşmanın her gün yeniden üretildiği, buna rağmen değişimin ve devrimlerin gerçek temeli olmaya devam eden gündelik hayatın eleştirisine odaklanıyor. Marksist eleştirinin temelinde yer alan yabancılaşma teorisinden yola çıkan ve onu modern hayattaki tüm yönleriyle ortaya koyan Lefebvre: Beşeri bilimler, felsefe, politika ve ideoloji; bireysel ile toplumsal; bilinç ile eylem arasındaki bütünlüğü gündelik yaşamın yalınlığı içinde yeniden kuruyor. Düş, sanat, oyun, ahlak, hayal gücü, politika, bilim Bunları çıkardığınızda geriye kalan gündelik hayatın cılız tortusudur ama bu yüksek faaliyetlerin yeşerdiği toprak da odur: Tek yapmamız gereken şey, gözlerimizi açmak, gündelik hayatın en mütevazı olgularının engin insani içeriğini basitçe keşfetmektir.