Giresun Tarihi ve Kültürel Değerleri
ISBN 9786054942787
Yayınevi Gece Kitaplığı Yayınları
Yazarlar Cavit Akın (author)
Kitap Tanıtımı Giresun tarihini ve kültürel değerlerini yazarken ve anlatırken kazalarının tarihinden ve kültürel değerlerinden ayırmak mümkün değildir. Giresun' un yörelerinin yaşayışı, dini inanışı, türküleri, düğünleri, töreleri bir bütünlük içindedir. Türkiye' de olduğu gibi yöresel bazı farklılıklar gösterir. Gurbette yaşayan Karadenizli hemşehrilerimiz gittiği yaylayı, taşladığı Aksu' yu veya tırmandığı bir bayırı her zaman rüyalarında görüp hasretlik giderdiği için Giresun'la ilgili bir kitapta da kendi bölgesinden birşeyler görüp hatıralarını anmak istiyor. Bu sebeple her yerden bir şeyler yazmaya çalıştık. Dünyanın neresine gitseniz mutlaka bir Karadenizli hemşehrimize rastlar onun yanık yanık hasret kokan Karadeniz türküsü söylediğini duyardınız. Yöremiz tarihi ve kültürel değerleri Türkiye Tarihi' nin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz yöreye ait bir şeyler yazarken aslında Türkiye Tarihi'ni ve Kültürel değerlerini anlatıyoruz. Kendi tarihimizi gelecek kuşaklara doğru olarak öğretmek, Giresun ve çevresinde yaşayan Türk Istiklal Savaşı Gazilerine, Türkiye'nin diğer yörelerinde yaşayan gazilerimiz gibi haketikleri şan ve şeref sahibi oldukları mevkii vererek gönüllerimizde taht kurmalarını sağlamak, Anadolu Ihtilali'nin başalangıç noktası olan, Ruslar'ın Doğu Karadeniz'i işgalinde kahramanlıklarımızı dile getirmek içindir. Bu Giresun tarihi kitabı aynı zamanda folklorik özellik taşımaktadır. Mini mini yavrularımıza türkülerimizi, bilmecelerimizi,atasözlerimizi, Giresun' un yetiştirdiği insanlarımızı tanıtmak için hazırlanmıştır. Yüce milletime Türkiye Cumhuriyetinin 90. yılına, Osmanlı İmparatorluğu'nun 714. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olsun.