Gece
ISBN 9789753421836
Yayınevi Metis Yayıncılık
Yazarlar Bilge Karasu (author)
Kitap Tanıtımı İlk kez 1985 yılında yayımlanan Gece 1991 yılında Pegasus Edebiyat Ödülü´nü aldı. Çeşitli dillere çevrilen ve yayımlanan Gece için Akşit Göktürk´ün "Sunuş"unu okuyabilirsiniz. "Gece´de anlatılan tek tek, bölük pörçük durumların, konumların, gerçek yaşamla somut ilişkisi, sürekli seziliyor satır aralarında. Okurun yakın geçmişte tanığı olduğu birçok toplumsal, tarihsel, kültürel deneyden yankılar var metinde sözgelişi. Alışılmış tarihsel mantığın işleyişi bile sorguya çekiliyor. Ama bütün bu gerçek durumlardan soyut bir çıkarım olan yaşantı, insan umutlarıyla korkularının bütünleyici imgeleriyle dile getiriliyor." Akşit Göktürk