Futbol, Spor ve Oyun
ISBN 9789753435000
Yayınevi Kaynak Yayınları
Yazarlar Halil Toker (author)
Kitap Tanıtımı Futbolun, rejimlerine ve gelişmişlik düzeylerine bağlı olmaksızın dünyadaki bütün ülkelerde, milyonların en çok ilgisini çeken sportif oyun olduğunu bilmeyen yoktur. Bu toplumsal gerçekliği hemen herkes bilmektedir de, konu olgunun nedenine ya da nedenlerine gelince durum değişmektedir. Sorunun asıl muhatabı olan bilim insanları ve aydınlarımızın büyük çoğunluğu bu konuda, ya bu gerçekliği küçümseyen bir ilgisizlik ve dolayısıyla bilgisizlik içindedirler; ya da belik, hem neden değil sonuç olan birtakım gerçekleri tekrarlamaktan ileri gitmemektedirler. İşte bu kitapta, her şeyden önce kaba önyargılar parçalanmaktadır. Futboldaki, milyonları, yaşına, eğitim düzeyine, mensup olduğu sınıfa bakmaksızın çeken "sihrin" gerçek nedenleri anlatılmakta; bu sihrin kaynağının, futbolun spor ve oyun olarak taşıdığı özelliklerde gizli olduğu gösterilmektedir. Ayrıca futbolun, hem insanın zekâ ve yeteneğini bireysel olarak geliştirmesine sınırsız olanak tanıyan, hem de en ileri derecede kolektivizmi, en yüksek derecede kolektif örgütlenmeyi gerektiren bir spor-oyun olduğu açıklanmakta; öğrenilme ve oynanma bakımından basitliği, herkese açıklığı, oyuncuya yetenek ve zekâsını geliştirmede hiçbir sınır koymaması, esnekliğe ve yaratıcılığa alabildiğine açık olması vb özellikleri ile diğer spor - oyun dallarından ayrıldığı sergilenmektedir. Kapitalizm ve futbol; futbolun eşitlikçi, barışçı, yüksek kültür ve insan ahlakına dayanan sistemlere yatkın bir spor - oyun olması; Türkiye'deki spor ve futbol siyasetinin değerlendirilmesi ve bunların doğru seçenekleri vb kitabın ele aldığı diğer konulardır. "Futbol yerçekimi, insan bedeni ve toplumdaki üretim şekli değişmediği sürece, insan soyunun yarattığı ve yaratacağı en değerli oyundur."