Fîhi Mâ Fîh
ISBN 9789753550864
Yayınevi İz Yayıncılık
Yazarlar Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (author) | Ahmed Avni Konuk (translator)
Kitap Tanıtımı "Hz. Muhammed (sav) gülzârında yetişmiş ve bu dünyaya o bahçenin râyihâsını ulaştıran gönül erleri, ilâhî kaynağın ilham sunucularıdır. Hz. Mevlânâ´nın eserleri arasında bulunan Fîhi Mâ Fîh de, bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş bir kaftan ve rabbânî bir ilhamdır. Merhum Ahmed Avni Konuk´un, Farsça aslından yapmış olduğu bu ilk tercüme eseri günümüz okurlarına ulaştırmak istedik. Bu eser, kütüphanelerde mevcut 7-8 nüshanın karşılaştırılması suretiyle hazırlanmış olması bakımından da ayrı bir husûsiyet taşımaktadır." İz Yayıncılık bu kıymetli İslâm Klasiğini, merhum Dr. Selçuk Eraydın´ın titiz ve zahmetli çalışmasıyla sunmaktadır. (Arka Kapak) Hikmetten Örülmüş Bir Kaftan "Hz. Muhammed (sav) gülzârında yetişmiş ve bu dünyaya o bahçenin râyihâsını ulaştıran gönül erleri, ilâhî kaynağın ilham sunucularıdır. Hz. Mevlânâ´nın Fîhi Mâ Fîh´i de, bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş bir kaftan ve rabbânî bir ilhamdır." (Takdim´den) Ahmed Avni Konuk´un tercümesi, Dr. Selçuk Eraydın´ın titiz ve zahmetli çalışmasıyla...