Eğitim Bilimine Giriş
ISBN 1000531010109
Yayınevi Pegem Akademi Yayıncılık
Yazarlar Mehmet Şişman (author)
Kitap Tanıtımı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, 1998-1999 öğretim yılından itibaren hazırlanan yeni programlar uygulanmaya başlanmıştır. Aradan geçen sekiz yıl içinde bu programlar gözden geçirilmiş, uygulamalar değerlendirilmiş, tekrar yeniden düzenlenerek 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanması kararlaştırılmıştır. Daha önce programlarda Öğretmenlik Mesleğine Giriş adı altında yer alan dersin adı, yeni düzenlemede Eğitim Bilimlerine Giriş olarak değiştirilmiştir. Ayrıca dersin içeriğinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitimi ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle kısaca tanıtmaktır. Dersin kapsamında, eğitimin temel kavramları, eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, politik, hukuki, ekonomik ve tarihi temelleri ile eğitim bilimlerinde yöntem, sosyal değişme ve yenileşme sürecinde eğitim, öğretmenlik mesleği gibi konular yer almaktadır.