Dünyanın Yeni Aklı; Neoliberal Toplum Üzerine Deneme
ISBN 9786053992448
Yayınevi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Yazarlar Pierre Dardot (author) | Christian Laval (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı Neoliberalizmi çağdaş kapitalizmin aklı olarak, insanları evrensel rekabet ilkesi uyarınca yönetme eğiliminde olan ve toplumlarımızda baskın rol oynayan bir akılsallık biçimi olarak tanımlayan yazarların temel iddiası, neoliberalizmin iktisadi bir ideoloji değil, genel bir akılsallık, bireylerin kendileriyle kurduğu ilişkileri belirleyen bir varoluş normu olduğudur. 2009da Fransada yayınlanmasının ardından büyük bir ilgiyle karşılanan, yalnızca akademi dünyasında değil, neoliberal normlara her gün şiddetle maruz kalan beyaz yakalı çalışanların dünyasında da geniş yankı bulan Dünyanın Yeni Aklı, Türkiyede de, beyaz yakalıların işletme mantığını ve onun getirdiği değerlendirme yöntemlerini sorgulamaya başladıkları bir dönemde, konunun daha açık bir biçimde kavranabilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturacaktır.