Dış Ticaret Rehberi
ISBN 9786055633189
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Tunay Köksal (author) | Özcan Bora (author)
Kitap Tanıtımı Dünya Ekonomik Krizinin tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü günümüzde ülkemizin karşı karşıya olduğu ödemeler dengesi cari açığının kapatılmasına, en fazla döviz kazandırıcı sektör niteliğiyle en büyük katkıyı sağlaması beklenen dış ticaretin ana kavramları, temel pratik bilgileri, örnek belgeleri, mevzuatı ve uyuşmazlıkların çözüm yolları, -Ders Notu- formatındaki bu kitabın konusunu oluşturmaktadır. Bu kitaptan sonra yayınlamayı planladığımız -Dış Ticarette Standardizasyon-, -İhracat Teşvikleri- ve -Dış Ticarette Anti-Damping ve Anti-Subvansiyon Uygulamaları- başlıklı kitaplarla birlikte oluşacak bir -Dış Ticaret Seti-, kısa süre içerisinde okuyucularımızın istifadesine sunulacaktır. Bu kitabın, akademik çevrelerden daha ziyade, dış ticaret sektörünün uygulamacı aktörlerine; ön lisans-lisans-lisans üstü düzeylerinde -Dış Ticaret Eğitimi- almakta olan öğrencilere ve özel -Dış Ticaret Uzmanlığı- sertifika programlarının kursiyerlerine hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, hem zaten hiçbir monografik eserden ve ders kitabından alıntı yapılmadığı için hem de metinde akıcılığı sağlamak bakımından dipnotlu atıf sistemi tercih edilmemiş olup; alıntı yapılmak suretiyle faydalanılan anonim nitelikli mevzuata ve ilgili internet sitelerine, kaynakçada yer verilmekle yetinilmiştir. Ancak, kendilerinden alıntı yapılmamakla beraber, konu ile ilgili monografik eserlere ve ders kitaplarına da kaynakçada değinilmiştir.