Çile
ISBN 9789759971038
Yayınevi Kabalcı Yayınevi
Yazarlar Melih Başaran (translator) | Jacques Derrida (author)
Kitap Tanıtımı Çile, isim Hariç Khora, bu üç denemenin her biri bağımsız bir kitap oluşturur ve birbirinden ayrı olarak okunabilir. Bunları eşzamanlı olarak yayımlamak uygun görüldüyse, bunun nedeni her birinin tekil kökenine karşın aynı izleğin içlerinden geçiyor olmasıdır. Bir tür İsim Üzerine Deneme oluştururlar - üç bölümlü veya üç zamanlı. Bu aynı zamanda üç kurmacadır da. Bu kurmacaların kahramanlarının sessizce birbirlerine hitap ettikleri işaretleri izleyerek isim sorusunun çınladığı is. iti lebi lir, orada, çağrının, isteğin veya vaadin kıyısında tereddüt ettiği yerde, yanıttan önce veya sonra. Çile, esas olarak yanıt, ödev, sorumluluk etiği gibi kavramlardan söz eder. Derrida´ya göre gündelik mübadelelerimizdeki ritüellerin dayattığı davranma biçimleri veya yanıtlar tam da belirli bir ritüel kurala dayandığı için, yani yalnızca ödev gereği olduğu için dostluk ve nezaket alanından uzaklaşır. Derrida bunun yanı sıra ona göre her daim gizde olan giz kavramını da tartışıyor.