Che Guevera; Mitten İnsana İnsandan Mite
ISBN 9789944989473
Yayınevi Versus Kitap
Yazarlar Miguel Benasayag (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı Bu kitap ne Che Guevara üzerine yazılmış sayısız biyografilerden biridir, ne de bir hamaset destanı ya da övgüdür. Che´nin ne olduğuna ve bugünkü yerine dair felsefi ve politik bir düşünmedir Miguel Be-nasayag´ın "Che Guevara"sı. Santa Fé´de doğmuş bu Arjantinliden geriye kalan nedir? Latin Amerika´yı motorla dolaşmış, Küba´da, Kongo´da ve Bolivya´da gerilla mücadelesi yürütmüş, La Higuera´da soğukkanlılıkla katledilmiş bu insandan geriye kalan nedir? Tek tek insanları tedavi etmeyi reddederek bütün toplumu tedavi etmeyi tercih etmiş olan Doktor Guevara´dan geriye kalan nedir? Che´nin sonsuzca çoğalmış imgesi-nin, tişörtler, çıkartmalar, afişler, sigara paketleri üzerinde sayısızca tekrarlanan yüzünün ötesinde, ondan geriye kalan nedir? Binlerce poster ve bayrak arasından bize hâlâ bakmaya devam eden o yüz ne söylemektedir? Yüzlerce gencin odasında niçin hâlâ Che´ye yer var? Küreselcilik-karşıtı mücadelelerde Che´nin, daha doğrusu Guevaracılığın yeri nedir? Guevaracı gerillanın eski savaşçısı, filozof, psikanalist ve yeni radikal hareketlerin aktif üyesi Miguel Benasayag, resmi Marksizmin uzun süre maskelediği kimi Guevaracı hipotezlerin güncelliğini ve Che´nin mitsel oluşumunu analiz ediyor. Bu eser, insan ve mit olarak Che´nin gerçeği peşinde koşarken, aynı zamanda, günümüzde Guevaracılığa -farkında olmadan- çok şey borçlu olan yeni radikal ve muhalif hareketlerde yeşeren bir zihniyetin de izini sürmektedir. Ne maceracı ne de intihar peşinde koşan; devrimi bir iktidar sorunu olarak değil yaşanan gündeki mücadele olarak gören; "bloklar arası denge"yi asla umursamayıp "somut durum"un peşinden giden; "yeni insan" kavramını ortaya atan bir Che "İki, üç, daha fazla Vietnam yaratalım!"; "devrimcinin görevi devrim yapmaktır!"; "foko teorisi" gibi temel tespitleriyle günümüzün alternatif hareketlerine büyük ölçüde ışık tutan, "devrimci ruh"uyla direniş ve yaratı pratiklerine yeni boyut-lar katan bir Che Biyografik anlatıyı, tarihi, imge ile mit üzerine düşünmeyi harmanlayan Miguel Benasayag sonunda bizi, Che´nin bıraktığı izlerden geçerek kendimizi sorgulamaya yöneltiyor. Ancak politikanın, hatta "silah"ın diliyle ifade edilebilir gibi gelen bir Guevaracılığın yarına dönük gerçek zeminini yeniden keşfedebilmek isteyen, hüznün ve umutsuzluğun işgali altındaki toplumlarımızda şenlikli bir devrim mücadelesi tahayyül eden herkese