Ceza Muhakemesinde Duruşma Yönetimi ve Yasa Yolları
ISBN 9786053006718
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mustafa Artuç (author) | Mehmet Tevfik Elmas (author)
Kitap Tanıtımı Elinizdeki kitap, ilk önce sadece Duruşma Yönetimi olarak planlanmıştı, ancak daha sonradan istinaf yasa yolunun da yürürlüğe girmesi ile birlikte, buna ilişkin bölümün de eklenmesi suretiyle Duruşma Yönetimi ve İstinaf olarak ilk iki baskısı çıktı. Bizim kitaplarımızda şöyle bir gelenek oluştu. Kitapların 1,3, 5 gibi tekli baskılarında kitabımızın hepsini gözden geçirip, baştan sona yeniliyoruz. 3. Baskısını gerçekleştirdiğimiz bu baskıda da baştan sona kitabımız yenilenmiş durumda. Kitapta yaptığımız ilk ve en büyük değişiklik isminde oldu. Duruşma Yönetimi ve İstinaf olan ilk iki baskıdan farklı olarak, kitaba, itiraz ve temyiz gibi olağan yasa yolları da eklendiğinden kitabın ismi Duruşma Yönetimi ve Yasa Yolları biçiminde değişti. Böylece kitabımızdaki bir eksiklik de giderilmiş oluyor, çünkü hakimlerimiz görevlerini yaparken sık sık itiraz makamı olarak inceleme yapıyorlar, ayrıca temyizin aşamalarını gelişimini ve nasıl yapıldığını, nelerin istinafa tabi, nelerin temyize tabi olduğunun bilinmesi de hakimlerimiz açısından ve hatta Cumhuriyet Savcılarımız yönünden önemli. O nedenle bir bütün olarak olağan yasa yollarının kitabımızda olmasının faydalı olacağını düşündük. Kitabımızda yaptığımız bir diğer ekleme de, Mahkemelerin görevleri ve yetkilerinin ile ilgili bölümdür. Bu husus da, adli yargı mahkemelerinin bir bütün olarak görülmesi açısından çok önemli idi. Özellikle Mahkemelerin hüküm olarak nitelendirilemeyecek bir kısım kararlarının ne şekilde verileceğinin, hangi hallerde verileceğinin gösterilmesi açısından, görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile görevsizlik ve yetkisizlik ihtilaflarının nasıl çözüleceğine de yer verilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere, davaların birleştirilmesi ve ayrılması ile birleştirme ve ayırma kararlarına da bu baskıda yer verilmiştir. Yine Mahkemenin yapması gereken bir kısım işlemlere de ayrıca ve özellikle değinme ihtiyacı duyduğumuzdan, keşfin yapılması usulü, uzlaşma, önedeme önerisi gibi konulara da bu baskıda yer verilmiştir. Bizce kitaba eklenen en önemli bölümler Tebligat ve Ceza Mahkemesi kararının ve Hükmün kesinleştirilmesi bölümleridir. Bilindiği gibi, bir kararın yasa yollar ile ilgili sürelerinin başlaması için, taraflara bildirilmesi gerekir ve bu bildirme de usulüne uygun yapılmalıdır. Bu husus hem hakimler hem de Cumhuriyet savcıları için önemlidir. Ceza Muhakemesi Hukuku alanında tebligatla ilgili hususu yazan kitap, eser nerde ise hiç bulunmamakta. İşte bu boşluğu doldurmak için, Tebligat bölümünü koyduk. Ayrıca, hükmün veya kararın infaza verilebilmesi için kesinleşmesi şarttır, kesinleştirme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin, herhangi bir kaynağa rastlayamadık. Bu husus Adalet Akademisinde bulunduğumuz dönemde Hakim Eda Biçgin Hanım ile derslere girerken dikkatimizi çekmişti ve Eda Biçgin Hanım bir çalışma yapmıştı. Kendisi, bu çalışmayı yayınlamaya zaman bulamadı; ama biz onun yazdığı makaleden de yararlanarak, böyle bir bölümü de kitaba eklemeyi uygun bulduk. Katkıları için buradan kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.