Ceza Hakiminin Başvuru Kitabı
ISBN 9786051464343
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Halil Polat (author) | Aynur Arslan Polat (author)
Kitap Tanıtımı -6545 Sayılı Yasa (5. Yargı Paketi) İşlenmiştir- Hüküm Kurmada Temel İlke ve Esaslar Genel İtibariyle Ceza Hakiminin Verebileceği Hüküm Türleri 5237 Sayılı TCKda Düzenlenmiş Olup Uygulamada En Çok Karşılaşılan Suçlara İlişkin; Teorik Açıklamalar, Yargıtay İçtihatları, Gerekçeli Karar Örnekleri Sulh Ceza Hâkimliği Kararları ile Koruma Tedbirlerine Dair Kararlar Ceza Hâkiminin Bilmesi Gereken Temel Usul İşlemleri Çocuklar ile Akıl Hastalarının İşlediği Suçlarda Yapılacak Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kamu Davasının Açılması ve İddianamenin İadesi Ceza Muhakemesinde Kamu Davasının Yürütülmesi Ve Duruşma Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Suçun Mağduru, Şikayetçinin Hakları ve Kamu Davasına Katılmaa Ceza Muhakemesinde Yargılama Giderleri Adalet Müfettişlerinin Ceza Mahkemelerine Yönelik Önerileri Kitabın ilk baskısının tükenmesi nedeniyle elinizdeki bu ikinci baskının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıda çok önemli değişikliğe gidilmiştir. Şöyle ki, bilindiği üzere yakın zamana kadar Yargıtay kararlarına UYAP ortamında ulaşılamıyordu. Bu nedenle kitabın ilk baskısının hazırlandığı dönemlerde temin edilen Yargıtay kararlarının özetinden ziyade ayrıntısına da yer verilmişti. Özellikle Ceza Genel Kurulu kararlarının uzunluğu nedeniyle yer kaplayan kararlardan dolayı ilk baskı iki cilt halinde okuyucunun istifadesine sunulmuştu. Bu nedenle elinizdeki bu baskıda Yargıtay kararları sayısı ve çeşitliliği çok daha fazla artırıldığı halde kitap tek cilde sıkıştırılmıştır. Çünkü genel olarak söz konusu kararların bir cümlelik özeti oluşturulmuş ve kitapta sadece bu özete yer verilmiştir. Bu sayede okuyuculara az sayıda sayfada çok fazla kararı gözden geçirme imkanı sağlanmıştır. Verilen Yargıtay kararının özetinin yanına kararın künyesi ve benzer kararların künyeleri konulmuştur. Kararın ayrıntısını görmek isteyen meslektaşlarımız için kitaptaki tüm kararların ayrıntıları CD ortamına aktarılarak kitap ekinde okuyucuya sunulmuştur. Bu yolla kitabın niteliği artırıldığı halde fiziksel hacmi düşürülmüştür. CD içerisinde yer alan kararlarda ctr+f yoluyla karar veya esas numarası sorgulanmak suretiyle kitapta yer alıp ayrıntısı görülmek istenen karara ulaşılabilecektir. Aynı şekilde UYAP ekranından da ilgili karara ulaşılabilecektir. Kitabın bu baskısında kanunda ve Yargıtay kararlarında çözümü olmayan, ancak ceza hakimlerinin önüne gelip takıldıkları hususlar üzerinde de durulmuş ve uygulamada ne şekilde hareket edildiğine değinilmiştir. Nelerin sorun oluşturduğuna, uygulamada hangi hususlarda tereddüt edildiğine değinilmiş ve bunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bu sayede meslektaşlarımızın karşılaşacakları sorunlarda uygulamanın ne olduğu hususunda yardımcı olmak ve en azından bir fikir vermek amaçlanmıştır. Örneğin hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili karar verildikten sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili çok kere sorunlar yaşanmış ve meslektaşlarımız her seferinde ne şekilde hareket edileceği noktasında tereddütler yaşamıştır. Bu baskıda bu sorunlara azami derecede değinilerek sorunlar minimize edilmeye çalışılmıştır. Birinci baskıda incelediğimiz suç çeşidi 35 iken; bu baskıda bu sayı 50ye çıkarılmıştır. Böylece kasten yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi çok geniş bir uygulama alanı olmayan; ancak uygulamada nadir de olsa mutlaka karşılaşılan bir takım suçlar (çevrenin kirletilmesi, hayvanın tehlike yaratacak şekilde bırakılması, imar kirliliğine neden olma, müstehcenlik, teşhircilik, fuhuş, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, çocuğun alıkonulması, dini nikah, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama vs. gibi 15 çeşit suç) ilave edilmiş ve suça ilişkin en yeni kararlar özet halinde eklenmiştir. Bu suçlara yerel mahkeme kararları da eklenmiş ve bu şekilde hâkimlerimizin hüküm kurmalarına yardımcı olunmuştur. Bunun yanı sıra konular baştan sona gözden geçirilmiş ve özellikle 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı yasa dahil, önceki yargı paketleriyle yapılan mevzuat değişiklikleri ile Yargıtay uygulamasındaki değişiklikler ilgili konulara işlenmiştir. Bu kapsamda Sulh Ceza Hâkiminin vereceği kararlara uzun uzadıya değinilmiş ve karar örnekleri eklenmek suretiyle bölümler halinde sınıflandırılmıştır. Uzun mesai ve emek sarfedilerek yazılan bu kitabın tüm okurlara ve uygulayıcılara faydalı olacağına inanmakta ve ümit etmekteyiz. Kitabın elinizde bulunan ikinci baskısı hakkında yapacağınız görüş ve eleştiriler, bundan sonraki baskılarının daha gelişmiş ve daha faydalı olmasını sağlayacaktır.