Çek Hukuku ve İlgili Mevzuat
ISBN 9786055633974
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hasan Pulaşlı (author)
Kitap Tanıtımı Yeni Çek Kanunu, Mayıs 2009 da TBMM gündemine alınmasına rağmen, bazı tartışmalar üzerine yasalaşması kısa bir süre ertelendi ve 14. 12. 2009 da TBMM de kabul edilerek, 20. 12. 2009 da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, Bu süre içerisinde, Tasarıdaki çelişki ve sakıncalı düzenlemelerde bir değişiklik yapılmadı veya yapılamadı. Şu var ki, Çek Tasarısı hukuk çevrelerinde ciddi şekilde ele alınıp tartışılma olanağı olmadan yasalaştı. Türk hukuk hayatında çek ve çek uygulamasının önemli bir yeri vardır. Yasada çekte vadenin olmadığı, yazılsa da yazılmamış sayılacağı hükmüne rağmen, uygulamada -vadeli- çeklerin ciddi bir yer tutması sonucunda, yasa koyucu önce 5838 sayılı yasa ile vadeli çeklerin 31. 12. 2009 tarihine kadar ibrazının geçersiz olduğu yolunda geçici bir madde ile sorunu çözmek istedi, sonra Yeni Kanunda bu süre 31. 12. 2010 tarihine kadar uzatıldı. Gidişat, çekin niteliğiyle bağdaşmasa da vadeli çekin Türk hukukunda yerleşik bir norm halinde geleceği yönünde. Doğal olarak sorun sadece vadeli çek değildi. Özellikle, Kanunun amacında da belirtildiği üzere, kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması, karaparanın aklanmasına engel olunması ile terörün finansmanında hamiline yazlı çekin kullanılmasının engellenmesi veya en azından belirli bir kurala bağlanarak, kontrol altında tutulması öngörülerek çok yönlü bir düzenleme yapıldı.