Büyük Harp'te Şark Cephesi Harekatı; Şark Vilayetlerimizde, Kafkasya'da İran'da
ISBN 9786053603115
Yayınevi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Yazarlar Fevzi Çakmak (author) | Sema Kuray (translator)
Kitap Tanıtımı "Savaş komutanlarının isimleri ve askerlerin kahramanlıklarıyla çözülen bir denklemden ibarettir." Mareşal Fevzi çakmak, 1935 yılında harp akademilerinde gerçekleştirilen 7 konferanstan şark harekatını, kolordu ve tümenlerin yönetimini, komutanların özelliklerini kara, deniz ve hava lojistiğinin yanı sıra sağlık koşullarını zaman çizelgesini esas alarak harita, kroki, ve tablolarla anlatıyor... Şark cephesi, 1000 kilometrelik bir hatta yayılan, kale harbi, mevzi harbi, harekat harbi, yarma gibi "operatif" özellikleriyle 16 kolordusu ve 10 tümenine bölgeye yönlendiren osmanlılar için olduğu kadar ruslar içinde askeri ve siyasi tarihe etkileriyle Birinci Dünya Harbi'nin diğer cephelerinden ayrılmaktadır. Büyük Harpte Şark Cephesi Harekatı, Balkan Harbi ile Cihan Harbinin çeşitli cephelerinde görev almış bir askerin deneyim ve birikimlerini paylaştığı değerlendirmeleri, önerileri ve muharebe sırasındaki tararıları aktarmasıyla cephe okumalarına farklı bir anlayış getirdiği özgün bir çalışmadır.