Bir Şeftali Bin Şeftali
ISBN 9789754782356
Yayınevi Tekin Yayınevi
Yazarlar Samed Behrengi (author)
Kitap Tanıtımı Yüre?i çocuk sevgisiyle dolu bir yazar Behrengi? Bu sevgi onu çocuklar?n dünyas?na ko?arad?m dald?rm?? olmal? ki, siz sevgili çocuklar için masallar derledi, masallar yazd?. Tekin Yay?nevi de sizlerin bu masallarla bulu?man?z? sa?lad?. ?imdi size de bu masallarla tan??mak; Küçük Kara Bal?k??n yeni bir dünya aray???n?, Ulduz K?z?n bebe?i ve kargalar?n? yak?ndan tan?mak dü?üyor. Behrengi ö?retmenin masallar?n? okurken kendinizi bir ba?ka dünyada bulacak, oradaki kahramanlarla bütünle?ecek, onlarla sevinecek, onlarla üzüleceksiniz. Eminiz ki, elinize ald???n?z bu kitab? b?rakamayacak, masaldan masala ko?arken sevinç ç??l?klar? atacaks?n?z?