BİLGİ FELSEFESİ
ISBN 1000081100109
Yayınevi Metis Yayıncılık
Yazarlar Vehbi Hacıkadiroğlu (author)
Kitap Tanıtımı Dış dünya üzerine bilgimizin deneyden başka kaynaklarının bulunabileceğini öne sürmenin, çağdaş düşünceyle bağdaşmadığını kabul etmek zorundayız. Böyle ödünsüz bir deneyciliğin felsefe sorunlarının çözümlenmesinde yetersiz kalacağını kabul eden felsefecilerin sayısı hiç de az değildir. Böyle bir kabulün haklı olduğu söylenebilir mi? Bu kitabı okuyanlar idealist ve usçu öğretilerin ele aldığı sorunların pek çoğunun deneyci açıdan daha açık ve tutarlı biçimde çözümlenebileceğini gösteren pek çok örnekler karşılaşacaklardır.