Beylikler Devri Sanatı; XIV.-XV. Yüzyıl (1300-1453)
ISBN 9789751601551
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Gönül Öney (author)
Kitap Tanıtımı ÖNSÖZ BEYLİKLER DEVRİ SANATI MİMARİ CAMİLER Tek Kubbeli Küp Mekanlı Camiler Küfe Tipli Camiler Eş Değerde Çok Üniteli Camiler Bazilikal Tipte (Uzunlamasına) Camiler Transpet Tipli (Çapraz Sahmlı) Camiler Zaviyeli Camiler Merkezi Kubbeli Camiler MEDRESELER-DARÜŞŞİFALAR TÜRBELER Silindirik veya Çokgen Gövdeli Dikey Karakterli Türbeler Kare Gövdeli Türbeler Baldaken Tipli Türbeler Eyvan Tipindeki Türbeler İki Katlı Türbeler HAMAMLAR Haç Benzeri, Dört Eyvanlı ve Köşe Hücreli Hamamlar Kare Bir Sıcaklık Etrafında Sıralanan Halvet Hücreli Hamamlar Ortası Kubbeli, Enine Sıcaklıklı ve Çifte Halvetli Hamamlar Yıldıza Benzer Sıcaklıklı Hamamlar Soyunmalık-Sıcaklık ve Halveti Eş Mekanlar Halinde olan Hamamlar HANLAR-KERVANSARAYLAR BEDESTENLER MİMARİ SÜSLEME TAŞ SÜSLEME Taş-Tuğla Duvar Örgüsü ALÇI VE KALEM İŞİ AHŞAP İŞÇİLİĞİ ÇİNİ Selçuklu Geleneğini Sürdüren Çiniler 14.-15 Yüzyıl Osmanlı Üslubunda Çiniler EL SANATLARI SERAMİK MADEN SANATI HALI MİNYATÜR SEÇME BİBLİYOGRAFYA MİMARİ VE MİMARİ SÜSLEME SERAMİK VE ÇİNİ AHŞAP MADEN HALI MİNYATÜR İNDEKS RESİMLER PLANLAR