Basın İş Sözleşmesine Göre Gazetecilerin Hakları ve Mesleki Sorunları
ISBN 9786055633523
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Sibel Gökçe (author)
Kitap Tanıtımı Gazeteciler, gazetecilik mesleği ve medya çalışanları sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünya da gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak büyük bir baskı altında çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. 5953 Sayılı Basın İş kanunu; basın iş çalışanlarının çalışma koşulları ve mesleki sorunları dikkate alındığında bu alanda çalışan kesimin haklarını koruma konusunda yetersiz kalmaktadır. Kanunun hükümlerinin azlığı ve sistematik olarak yetersizliği Kanun hükümlerinin yorumlanması açısından doktrinde ve uygulamada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Basın iş kanunu, doktrinde çok fazla incelenmemiştir. Görüş farklılıklarının ve gazetecilik mesleğinin niteliğinden kaynaklanan sorunların ortaya konulması hem uygulamaya ışık tutulması hem de yeni yapılacak düzenleme açısından yol gösterici olması nedeni ile önem arz etmektedir. Basın İş Hukuku alanındaki çalışmanın azlığı nedeni ile bu alanda çalışma yapılması gereksiniminin olduğu düşüncesiyle özellikle uygulamadaki sorunların göz önüne alındığı bir çalışma yapmak ihtiyacı ile bu çalışma ortaya konulmuştur. Eserin bilimselliğinin korunması için eser üzerinde değişiklik yapılmadan eser yayınlanmıştır.