Bağışlama ve Kozmopolitizm
ISBN 9789752640313
Yayınevi Birey Yayıncılık
Yazarlar Jacques Derrida (author) | A. Utku, M.erkan (translator)
Kitap Tanıtımı Kozmopolitizm ve Bağışlama Üzerine'de, Jacques Derrida, iki ivedi sorunla yüzleşir: mülteci ve sığınma hakları ile konukseverlik etiği arasındaki ihtilaflı gerilimler; ve içinde tarihin kanlı travmalarının bağışlanma talebinde bulunduğu uzlaşım ve genel af ikilemi. Kitabın başından sonuna kadar Derrida, gerçek bağışlamanın, bağışlanamaz-olanı bağışlamayı içerdiğini öne sürmek için, zorlayıcı örnekler kullanır. Bunlar, göçmenlerin zulüm ve sürgünden kurtaracak bir sığınak arayabilecekleri, heyecanlandırıcı 'açık kentler' meselesini, geniş ölçüde kamunun dikkatine sunulmuş Güney Afrika'daki Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu'nu ve Fransa ve Cezayir'deki etnik mücadeleyi içerir. Bu sorunlar karşısında Derrida, kozmopolitizm ve bağışlamanın hâlâ olanaklı olup olamadığını sorgular. Kozmopolitizm ve Bağışlama Üzerine, felsefenin, çağdaş meseleleri anlamamıza nasıl yardım edebileceğine cesur ve keskin bir örnek ve etik bir toplumu oluşturan şeyle ilgilenen herkes için temel okuma niteliğindedir. Eser, Simon Critchley ve Richard Kearney tarafından yazılan ve bu kitabı oluşturan iki makalenin argümanlarını açık bir biçimde ortaya koyan kısa bir Önsöz'ü de içeriyor.