Sitemiz henüz test yayınındadır. Her gün geliştirilmektedir. Şu an çalışmayan özellikler için anlayışınıza sığınmaktayız.

CiciKutu
Aldananlar
ISBN 9786055455569
Yayınevi Semerkand Yayınları
Yazarlar İmam-ı Gazali (author) | Serkan Özburun, Yusuf Özkan Özburun (translator)
Kitap Tanıtımı Rahmân ve Rahîm Olan Allahın Adıyla Hamd Allaha, Allahın rahmet ve bereketi, yaratılmışların en hayırlısı Efendimiz Hz. Muhammede ve Onun yakınları ve ashâbına olsun! Bu, el-Keşf vet-tebyîn fî Ğurûril-halki ecmaîn (insanların bütün sınıflarının aldanmaları hususunda hakikati ortaya çıkarıp açıklama) için yazılmış kitaptır. Bilinmelidir ki, yaratılmış olan varlıklar canlı ve cansız olmak üzere iki kısımdır. Canlılar da, mükellef olan ve olmayan diye iki kısma ayrılır. Mükellef, Allah Teâlânın muhatap kılarak kendisine kulluğu emredip, karşılığında sevap vadettiği; günahları yasaklayarak cezadan sakındırdığı kişidir. Mükellef olmayansa, Allahın bu konudaki hitabına muhatap olmayandır. Mükellefler de iki kısımdır; mümin ve kâfir. Mümin de ikiye ayrılır; itâat eden ve isyân eden. İtâat eden ve etmeyenlerden her biri de âlim ve câhil diye ikiye ayrılır. Bu taksimi yaptıktan sonra; gururun -âlemlerin Rabbi Allahın korudukları hariç- mükellef, mümin ve kâfirlerin ayrılmaz bir özelliği olduğunu gördüm. Allah izin verirse, onların bu aldanmalarını, en özlü ifâdelerle ve en güzel ve yeni tespitlerle ortaya çıkarıp, bu konudaki delilleri açıklayacağım. Başarı sadece Allahtandır. Halktan, kâfirlerin dışında, aldananlar dört sınıftır: 1- İlimle meşgul olanlar, 2- Kendilerini ibâdete vermiş olanlar, 3- Mal sahipleri ve 4- Tasavvuf yoluna girenler. Fakat biz önce kâfirlerin aldanmalarından bahsedeceğiz.
CiciKutu

Sosyal Kitap Kulübü

Kitapseverlerin sosyal ağı neokuyorsun.com yenilenen altyapısı ile tekrar aranızda.

tarsmedia tarafından geliştirilmektedir.