Açıklamalı - İçtihatlı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Görevi Kapsamındaki Suçlar
ISBN 9786055633684
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Abdurrahim Özer (author) | Ayşe Doğan (author)
Kitap Tanıtımı 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Taksirle Öldürme - Yaralama Mala Zarar Verme Türk Ceza Kanunu 301. Madde Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde birçok yasada değişiklikler yapıldığı gibi TCK, CMUK ve Ceza İnfaz Kanunu da değiştirilerek yerlerine 5237 sayılı TCK, 5271 sayılı CMK ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Ka-nunlar çıkarılarak 1. 6. 2005 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu arada 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu nda da yeni TCK ya paralel ve esaslı değişiklikler yapılmıştır. Tüm bu kanunlarla yeni düzenlemeler getirildiğinden, uygulamaya yardımcı olabileceği düşüncesi ile bu kitap hazırlanmıştır. Kitap, akademik çalışmadan ziyade Yargıtay 9. Ceza Dairesi nin görevine giren suçlara öncelik verilerek dairenin deneyim ve uygulamaları sonucu istikrar kazanan usul ve esasa ilişkin konularda uygulayıcı ve okuyuculara yardımcı olmak; yeni yasalara uyumu kolaylaştırmak düşüncesi ile hazırlanıp değerli okuyucuların hizmetine sunulmuştur.