Zilyedlik Nedeniyle; Gayrimenkul Hukuk Davaları
ISBN 9789753471282
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar İzzet Karataş (author) | Burhan Sınmaz (author)
Kitap Tanıtımı 2. Baskısını yapan kitapta Yargıtay 17 ve 20. Hukuk dairelerinin içtihatları da göz önünde bulundurularak metin tamamıyla yenilenmiştir. Eserde "Zilyedlik Nedeniyle Tescil Davaları", aynı nedene dayanan "Tapu İptali ve Tescil Davaları", "El Atamanın Önlenmesi" ve "Zilyedliğin Korunması" davalarına ayrı bölümler halinde, gerektiğinde açıklama yapılarak ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Orman uyuşmazlıklarından doğan ve kitabın ilk baskısında yer almayan davaları ise özellikle 20. Hukuk Dairesi?nin örnek karaları ile birlikte kitabın beşinci bölümünde bulmak mümkündür. "Özel Kanunlara İlişkin Yargıtay Kararları" başlıklı altıncı bölümde ise, uygulaması devam eden eski ve güncelliği bulunan otuz beş ayrı kanunla ilgili konuya Yargıtay?ın meseleye çözümünü gösteren kararlara da yer verilmiştir. Son bölümde yer verilen kavramlar ve yasa maddelerine göre hazırlanan dizin ile de, aranılan karaların kolaylıkla bulunması amaçlanmıştır.