Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi
ISBN 9789755910642
Yayınevi Nobel Yayın Dağıtım
Yazarlar Çetin Arslan (author)
Kitap Tanıtımı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Anayasa Mahkemesi Kanunu Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü İnsanların belli bir toplum içinde yaşamaları, barış halinde birlikteliklerini sürdürmeleri hukku, ahlak, örf ve adet kurallarına uymalarıyla mümkündür. Bu kurallar içerikleri şu veya bu biçimde değişmekle birlikte hepsi, uyulması gereken emperatif kategorileri oluştururlar. Bu kategorilerin her biri kendince "iyi" ve "kötü" kavramlarını tanımlayıp insanların bu çerçeve içinde hareket etmelerini sağlamayı amaçlarlar... (Giriş´ten)