Yeni Türk Borçlar Yasasına Göre; Kira Hukuku
ISBN 9789750221736
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı Ülkemizde kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, azımsanmayacak çokluk ve boyuttadır. Nitekim bir fenomen olarak kabul edilen bu ilişkinin, toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmesi nedeniyle, hem Türk Borçlar Yasasında hem de konuyla ilgili bazı özel yasalarda gereken düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Türk Borçlar Yasasında yapılan yeni düzenleme ile buna uygunluk gösteren uygulamadaki esaslar da göz önüne alınarak, bu kitapta; hem genel kurallar hem de konut ve çatılı işyeri kirası ile ürün kirası yönünden, taraflar, şekil, süre, bedel, hak ve yükümlülükler, kiranın sona ermesi ve fesih, kira ile bağlantılı konular kapsamında güvence, kefillik, ceza koşuluhava parası, hapis hakkı, kira tespiti, uyarlama, kira ilişkisinden doğan zararlardan sorumluluk hususları somut örnekleriyle açıklanıp yorumlandığı gibi, özel düzenlemeler çerçevesinde icra yoluyla kiralananın boşaltılması, kamu mallarının kiraya verilmesi ve finansal kiralama konuları da özet şekilde incelenmiş bulunmaktadır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Genel Kira - Konut ve Çatılı İşyeri Kirası - Ürün Kirası - Kiralananda Değişiklik Yapılması - Kiralananın Devri - Ayıptan ve Kullanımdan Doğan Zararlar - Kira ilişkisinin Sona Erme Nedenleri - Güvence - Hava Parası - Ceza Koşulu - Kefillik - Hapis Hakkı - Kira Tespiti - Kira Parasının Uyarlanması - Kiralananın icra Yoluyla Boşaltılması - Kamu Mallarının Kiralanması - Finansal Kiralama