Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi
ISBN 9786055671860
Yayınevi Omnia Yayınları
Yazarlar Cengiz Çağla (author)
Kitap Tanıtımı Siyaset bilimi, kaba bir yaklaşımla devlet-iktidar ve birey (yahut sosyal gruplar) üzerinden varılan siyasal kararları tartışır/tahlil eder. Sosyal yapı, siyasal değişme/gelişme, siyasal sistemler, siyasal davranışlar ve ideolojilerle ilgilenir. Ancak içeriği ülkeden ülkeye, dönemden döneme, dilden dile (örneğin siyaset at eğitimi demektir Arapçada) değişiklikler gösterir. Devletten önce de, devletin dışında da var olmuştur. Konusu itibariyle siyaset felsefesiyle çakışmakla birlikte, olması gerekenden çok, var olanın saptanması ve açıklanmasıyla uğraşır. Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi, iki temel hizmette bulunuyor: a.) Siyaset bilimini tercih etmiş öğrencilerin güvenilir başvuru kaynağı ihtiyacını karşılıyor. b.) Siyasal olgu ve kavramlara aşina, lakin gözlemlediklerinden neden-sonuç ilişkisi çıkaramayan, üçüncü cümleden sonra tutarlılığını yitiren, konuşmalarına derinlik katma arzusundaki kişilerin imdadına yetişiyor. Siyaset Bilimindeki kimi başlıklar: İnsan doğası nedir? Millet nedir? İnsanlar siyasetle ilgili ne öğrenirler, neleri bilirler? Yasama meclislerinin temel amacı yasa yapıcılık olmaktan çıkmışsa yeni işlevleri ne olur? Bir toplum kısa süreli ve uzun süreli değişimi neden ve nasıl yaşar? Anarşik toplum nasıl kurulabilir? Cinayetlere ve katliamlara yol açan radikalizm ve fanatizmle milliyetçiliğin ortak noktaları nelerdir?