Yasadışı Göç ve Göçmen Kaçakçılığı
ISBN 9786051464398
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hanifi Sever (author)
Kitap Tanıtımı Tanımlama İstihbarat Operasyon Hukuk Uygulama Örnekleri Terörizm Organize Suçlar Kara Para İnsan kaçakçılığı tarihte yüzyıllardır toplumların yaşantılarında yer almaktadır. Yüzyıllar öncesinde kölelik ile başlayıp bugün günümüze modernleşmiş haliyle suç şebekeleri tarafından tekrardan önümüze sunulan bu suç olgusuna sadece kriminal bir eylem değil aksine sosyolojik, psikolojik, terörizm ve mali boyutlarıyla da bakmak gerekmektedir. Yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan çağımızda Avrupa Birliği gibi supra-national (ulusüstü) oluşumlar bu suçla mücadelede ön olmak istemiş ve beraberinde pek çok protokol imzalayarak işbirliği sistemlerini geliştirmiştir. Ülkemiz de gerek tarihsel gerekse kültürel dinamiklerine tamamiyle ters düşen insanların bir eşya gibi taşınmasını şiddetle reddederek bunu ceza kanunlarında ayrıntılı bir şekilde belirtmiştir. Özellikle 2005 yılında yapılan değişikliklerle insan kaçakçılığı suçunun kanuni tipe oturtulması Türkiye Cumhuriyetinin bu suçla mücadeledeki samimiyetini ortaya koymuştur. İnsan kaçakçılığı ile mücadele bugün kanunlarla bütün kolluk kuvvetlerine emredilmiş bir konu olmakla birlikte; Yabancılar Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık Birimleri, Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü teşkilatı ülkemizde insan kaçakçılığı ile profesyonel anlamda mücadele eden özel eğitimli birimlerdir. Bu kısımların varlığı Türkiye Cumhuriyetinin bu suçla mücadeledeki kararlılığını göstermektedir. Son dönemde yapılan sınır polisi (sınıf muhafaza) çalışmaları da önemli gelişmeler arasındadır. Kitap çalışmamız on üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde, göçmen kaçakçılığını ve bu terimin etrafında beliren diğer kavramların tanımları yapılmıştır. İkinci bölümde, tarihte insan kaçakçılığına dair bilgiler sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, yasadışı göçün nedenleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, sosyolojik ve iktisat teorileri ışığında göç olgusuna bakış sunulmuştur. Beşinci bölümde, Dünyadaki yasadışı göç hareketliliğine atıf yapılmıştır. Altıncı bölümde, Türkiyede Göç hususu derinlemesine incelenmiştir. Yedinci bölümde, Karşılaştırmalı Hukukta göçmen kaçakçılığı başlığı yer almaktadır. Burada belirlenen AB ülkelerinin sınırdışı uygulamalarına yer verilmiştir. Sekizinci bölümde, Avrupa Birliği Hukuku açısından yasadışı göç ve göçmen hareketleri incelenmiştir. Dokuzuncu bölümde, Türk Hukukundaki durum tartışılmıştır. Onuncu bölümde, Yasadışı Göçmenlerin Profilleri ortaya konulmuştur. Onbirinci bölümde, göçmen kaçakçılarının profilleri yansıtılmıştır. Onikinci bölümde, göçmen kaçakçılarının organize suç yapıları ve terörizm bağlantılarına atıf yapılmıştır. Onüçüncü bölümde çok önemli olduğuna inandığımız boşluk analizine yer verilmiştir.