Vergi Suçları; Açıklamalı, İçtihatlı
ISBN 9786051466453
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hüsamettin Uğur (author) | Mert Elibol (author)
Kitap Tanıtımı TEMEL BİLGİLER KAVRAMLAR Temel Kavramlar Denetim Araçları Defter Belge ve Kayıt Düzeni Vergi Ceza Hukuku (Yaptırım Sistemi) VERGİ SUÇLARINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Arama-Mütalaa-Delil ve İspat Davaya Katılma (Müdahillik) 359. Maddedeki Suçların Kimi Suçlardan Ayırımı Vergi Suçlarında Sorumluluk (Suçun Faili) Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler (Pişmanlık, Uzlaşma) Vergi Suçlarında Hesap Dönemi (Takvim Yılı) Uygulaması Suç Tarihleri ve Zamanaşımı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Suç Gelirinin Müsaderesi