Vakıf ve Mülk Defteri
ISBN 9789751619952
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Ersin Gülsoy (author) | Mehmet Taştemir (author)
Kitap Tanıtımı Vakıf ve Mülk Defteri (1530 Tarihli Malatya, Behisni, Gerger, Kâhta, Hısn'ı Mansur, Divriği ve Darende Kazâları) Osmanlı tahrir geleneğinin önemli bir boyutunu da vakıf ve mülk kayıtları oluşturmaktadır. Bir değerlendirmeyle birlikte yayına hazırlanan 1530 tarihli vakıf ve mülk defteri, Osmanlı Devletinin üç sancağındaki vakıf ve mülk kayıtlarını içermektedir. Bunlar Malatya, Gerger-Kâhta ve Divriği sancaklarıdır ki bu defter arşivlerimizdeki nadide kaynaklardan birisidir. Bölgenin vakıf ve mülk kayıtları ile ilgili en sistematik ve geniş bilgiler 1530 yılında düzenlenen bu defterde yer almaktadır.