Üsküp'te Türk Mimarisi; (XIV-XIX Yüzyıl)
ISBN 9789751618525
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Mustafa Özer (author)
Kitap Tanıtımı Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetini sürdürdüğü geniş bir sahada bıraktığı mimarlık mirasından, Anadolu coğrafyasında bulunanlar hakkında çok fazla araştırma yapılmasına karşın, aynı durumu Anadolu dışındaki Osmanlı yapıları ve şehirleri için söylemek mümkün değildir. Bu eksikliği bir ölçüde gidermeye amaçlayan bu eserde, Makedonya'nın beşkenti Üsküp'teki Türk devri mimarlık mirasının kaynak ve yayınların da yardımıyla tamamının tespiti ile bunların ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaıs amaçlanmıştır. Neticede Osmanlı idaresinin, Anadolu dışındaki şehirlere ne derece öenm verdiğinin belirlenmesine de yardımcı olacak verileri ortaya koyması bakımından dikkate değer bir çalışmadır.