Türkiye'de Süreli Çocuk Yayınları
ISBN 9789751603463
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar İsmet Kür (author)
Kitap Tanıtımı - Başlarken - Çalışma Düzeni Üstüne Birkaç Söz - Mümeyyiz - Sadakat - Etfal - Arkadaş - Çocuklara Arkadaş - Vâsita-i Terakki - Çocuklara Kıraat - Çocuklara Talim - Çocuklara Mahsus Gazete - Çocuklara Rehber - Çocuk Bağçesi - Musavver Küçük Osmanlı - Arkadaş - Çocuk Dünyası - Çocuk Yurdu - Mektepli - Çocuk Duygusu - Türk Yavrusu - Çocuk Bahçesi - Çocuk Dostu - Hür Çocuk - Bizim Mecmua - Musavver Çocuk Postası - Yeni Yol - Haftalık Resimli gazetemiz - Sevimli Mecmua - Çocuk Dünyası - Çocuk Yıldızı - Bitirirken - Son Söz - Kronolojik Sıralama - Dergilerin Alfabetik Sıralaması ve Bulundukları Kütüphaneler - Dergilerin Orijinal İlk Sayfaları ve Dergilerdeki Resimlerden Örnekler