Türkiye Bibliyografyası
ISBN 9789751618754
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Neli Bostaşvili (author)
Kitap Tanıtımı Son yıllarda Gürcistan'da Doğubilimcilik disiplinleri hızlı ve başarılı bir gelişme göstermiştir. Gürcü bilim adamları Türkiye'nin çeşitli dönemlerdeki tarihî konularını içeren bilimsel açıdan son derece önemli birçok eser vücuda getirmişlerdir. Gürcistan bilim merkezlerinde Türkiye tarihi ile ilgili muhtelif konularda zengin literatür birikmiştir. Hazırlanan bu bibliyografyanın, Türkiye tarihi üzerine araştırma yapan Türkologlara bir katkı sağlayacağı şüphesizdir. İçindekiler Önsöz Gezi Türkiye'nin Ekonomik Durumu. İşçi ve Köylülerin Hareketi Ortaçağ Türkiyesi (XIII. Asrın Sonu-XVII. Asrın İlk Yarısı) Türkiye'nin yeni tarihi (XVII. Asrın İkinci Yarısı-1917) Türkiye ve Birinci Dünya Savaşı. Kafkasya Cephesi Balkan Halklarının Durumu. Millî Kurtuluş Hareketi Türkiye'nin Sonçağ Tarihî (1917-1995) Sovyetler Birliği ve Türkiye Gürcistan ve Türkiye Rusya ve Türkiye 1877-1878 yılların Rusya-Türkiye Harbi Boğazlar Sorunu Millî Sorunu Kişi Adları Dizini Yer Adları Dizini