Türk Sancak Alemleri
ISBN 9789751604293
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Hülya Tezcan (author) | Turgay Tezcan (author)
Kitap Tanıtımı - ÖNSÖZ - KISALTMALAR - GİRİŞ - SANCAK ALEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ - MEMLÛK ALEMLERİ Memlûk maden sanatının ana hatları Memlûk alemlerinin kısımlarının özellikleri Memlûk alemlerinin yapım ve süsleme teknikleri Memlûk alemleri üzerinde kullanılan motifler Memlûk alemlerinin gruplanması ve grup özellikleri Katalog - OSMANLI ALEMLERİ Osmanlı maden sanatının ana hatları Osmanlı alemlerinin kısımlarının özellikleri Osmanlı alemlerinin yapım ve süsleme teknikleri Osmanlı alemleri üzerinde kullanılan motifler Osmanlı alemlerinin gruplanması ve grup özellikleri Katalog - MEMLÜK VE OSMANLI ALEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - SONUÇ - RESİM LİSTESİ - BİBLİYOGRAFYA