Türk Ninnilerinden Seçmeler
ISBN 9786053420538
Yayınevi Akçağ Basım Yayım Pazarlama
Yazarlar Ali Berat Alptekin (author)
Kitap Tanıtımı Anonim halk edebiyatının ilk derleyicilerinden olan Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't- Türk adlı eserinden ninni karşılığı olarak ''balu balu'' veya ''bulu bulu'' diye okuyabileceğimiz kavramı kullanılmıştır. ''Ninni, kadınlar beşikte çocuğu uyutmak için ninni söylerler''şeklinde tanımlanmasına karşılık adı geçen eserde ninni örneği yokdur. Ninni kelimesinin İtalyanca olduğu ileri sürenler varsa da kelime tabiat taklidi ve çocuk dilinden geçme olup Türkçedir. Kelimenin nen eyle- olarak kullanımı ise Karaca Oğlan'ın bir dörtlüğünde karşımıza çıkmaktadır. Mestanedir Karac'Oğlan mestane Güzel olan gül gönderir dostuna Yatır beni kız dizinin üstüne Nen eyle de kaşın gözün süzerek