Türk Kültüründe Ağrı Dağı
ISBN 9789751621481
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Kolektif (author)
Kitap Tanıtımı İÇİNDEKİLER : Osman HORATA Sunuş Oktay BELLİ Önsöz Oktay BELLİ Ağrı Dağı (Ararat) Bölgesi'nde Keşfedilen Urartu Sulama Tesislerine Toplu Bir Bakış Oktay BELLİ Ararat (Hari Ararat) Adının Kökeni Oktay BELLİ Hz. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı Üzerinde Bulunduğu Konusunda Yazılan Şiirler Ahmet GÖKBEL Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı Yusif SEFEROV Azerbaycan Folklorunda Nuh'un Tufanı ve Ağrı Dağı Efsaneleri Turgut ÖCAL Türk Edebiyatında Ağrı Dağı Yaşar KALAFAT Ağrı Dağı'nın Mitolojik Boyutu ve Türk Kültürlü Halklarda Dağ Kültü Yaşar KALAFAT Ağrı Yöresi Örnekleri ile Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü Eflatun NEİMETZADE Müzik Ekseninde Ağrı Dağı Özkul ÇOBANOĞLU Ağrı Dağı Efsanelerinin Türk Kültür Tarihi Bağlamındaki Yeri ve Önemi Üzerine Tespitler Önder GÖÇGÜN Dede Korkut Hikâyeleri'nde, Bir "Destan Unsuru" Olarak, "Ağrı Dağı" İsa HABİPBEYLİ Qafqaz Rus Menbelerinde Ağrı Dağı İsmail DOĞAN Dağların Kültürlere Yansıyan Ruhu: Ağrı Dağı'ndan Uludağ'a Toplumsal Bir Söylem Denemesi Zeynelabidin MAKAS Dede Korkut'ta Iğdır ve Çevresi Toponimleri Enver KONUKÇU Korugan: Eski Türklerin Yaylağı Vedat Evren BELLİ İshak Paşa Sarayı'nın Ağrı Dağı Turizmi Açısından Önemi Elfine SİBGATULLİNA Birinci Cihan Savaşı Dönemi Rusça Gazetelerde Ağrı ve Iğdır Kâzım YETİŞ Memleketçi Edebiyat Çerçevesinde Dağ ve Ağrı Dağı Şiirleri Mete ALIM Coğrafi Özellikleri Bakımından Ağrı Dağı İsmet ALPASLAN 1840 Ağrı Dağı Depremi ve Bu Deprem Üzerine Yazılmış Şiirler Ebülfeyz AMANOĞLU Ağrı Dağı Çevresi ve Nahçivan Bölgesinde Benzer Yer İsimleri Alaattin KARACA Ağrı Dağı'na Tırmanış Kerem KARABULUT Ağrı Dağı'nın Ekonomik Değeri M. Salih MERCAN Iğdır Halkevi'nin Cumhuriyet Kültürüne Katkısı (1934-1935) Ziya Zakir ACAR Ağrı Dağı Eteklerinde Türk Mezar Taşları / Greves and Gravestones in the Foot of Mount Agrı (Ararat) Sait KÜÇÜK Ağrı Dağı'nın Türk Kültürüne Katkısı Fatma AYHAN Ağrı Dağı ve Çevresindeki Geleneksel Tören Kadın Giysileri Erkan KARAGÖZ 1919 Güneybatı Kafkas (Kars) Demokratik Cumhuriyeti Güzin Sühran BELLİ - Oktay BELLİ Ağrı Dağı Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri