Türk-islam Devletleri Tarihi
ISBN 9789756434277
Yayınevi Düşünce Kitabevi Yayınları
Yazarlar Osman Çetin (author)
Kitap Tanıtımı Bu kitapta, Türklerin Müslüman oluşundan Osmanlı Devletinin kuruluşuna ka¬dar geçen dönemde Türk-İslâm tarihinin aktörleri olan bazı Müs¬lüman Türk devletleri anlatılmıştır. Bu hacimdeki bir eserde bütün Müslüman Türk devletlerinin ele alınması mümkün olmadığından Karahanlılar, Gazneliler, Harezmşahlar, Ahlatşahlar, Artuklular, Danişmendliler, Dilmaçoğulları, Mengücikler, Saltuklular özet ola¬rak, Selçuklular ise diğerlerine göre daha genişçe anlatılarak, özel¬likle İlâhiyat Fakültelerinde okutulan İslâm Tarihi derslerinin Müs¬lüman Türk devletleri ayağı Osmanlılara kadar ulaştırılmaya çalışıl¬mıştır. Her bölümünün sonunda söz konusu devletlerin teşkilât, kültür ve medeniyetleri özet olarak anlatılmıştır.