Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 1
ISBN 9789751615747
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Kolektif (author)
Kitap Tanıtımı Ortak Edebiyat Tarihimiz Önsöz Türk Dilinin Dünya Dilleri İçindeki Yeri ve Tarihî Gelişimi 1. SÖZLÜ EDEBİYAT 1.1. ANONİM SÖZLÜ EDEBİYAT 1.1.1. TÜRK MİTOLOJİSİ A. Mit ve Mitoloji Nedir? B. Türk Mitolojisinin Yaratılış Bağlamı ve Tematik Yapının Oluşum Çizgisi C. Mitoloji ve Edebiyat Arasındaki İlişki Ç.Türk Dünyasında Mitoloji Çalışmaları 1.1.2. TÜRK DESTANLARI A. Epik Destan Kavramı ve Tanımı B. Türk Destanlarının Teşekkülü C. Türk Destanlarının Tasnifi Ç. Dil ve Üslup Özellikleri D. Temalar ve Konular E. Türk Destan Geleneğinde Tipler F. Müşterek Motifler G. Türkiye, Türkistan ve Komşu Alanlardan Paralel Metinlerin Olay Örgüsü Örnekleri Ğ. Destanın İcrası: Destancılar ve Dinleyiciler KAYNAKLAR 1.1.1. Türk Mitolojisi 1.1.2. Destanlar