Türk Ceza Hukukuna Giriş
ISBN 9786053776147
Yayınevi Beta Yayınları
Yazarlar Hamide Zafer (author) | Özlem Çakmut (author) | Prof. Dr. Nur Centel (author)
Kitap Tanıtımı Giriş Tarihi Süreçte Ceza Hukuku Ceza Hukukunda Temel İlkeler ve Sorumluluğun Esası Ceza Hukukunda Kaynaklar ve Yorum Ceza Yasalarının Zaman Yönünden Uygulanması Ceza Yasalarının Kişi Yönünden Uygulanması Ceza Yasalarının Yer Yönünden Uygulanması Suçluların Geri Verilmesi Suç Genel Teorisine İlişkin Bilgiler Suçun Yasallık Unsuru Suçun Maddi Unsuru Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru Suçun Manevi Unsuru Suça Teşebbüs Suça İştirak Suçların İçtimaı Cezanın Amacı ve Nitelikleri Cezaların Türleri Hapis Cezası Adli Para Cezası Cezanın Belirlenmesi Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Suçta Tekerrür Hapis Cezasının İnfazı Hapis Cezasında Özel İnfaz Yöntemleri İnfazın Ertelenmesi ve İnfaza Ara Verilmesi Hapis Cezasının İnfazının Denetlenmesi Adli Para Cezasının İnfazı Mahkûmiyet Kaydının Silinmesi Güvenlik Tedbirlerinin Amacı, Nitelikleri Güvenlik Tedbirlerinin Türleri, Tayini ve İnfazı Ceza İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi Şüpheli/Sanık veya Hükümlünün Ölmesi Şikâyetten Vazgeçme Önödeme Af Zamanaşımı   (Tanıtım Bülteninden))