Turgutoğulları; Orta Anadolunun Türkmen Beyliği
ISBN 9786059427593
Yayınevi Çizgi Kitabevi
Yazarlar Mustafa Kaygısız (author)
Kitap Tanıtımı "Aşiretten ziyade bir hanedanlık uasıflarını taşıyan Turgutoğulları, tam manasıyla ilim üzerine kurulu bir hayat düsturunu benimsemiş ue bunu tamamlayan İslamî bir çerçeuede yaşamaya gayret gösterip, yaşadığı topraklarına minnettarlığını ifade edecek birçok eserler yaptırmışlardır. Bu eserlerin neredeyse tamamı günümüze kadar gelemese de, yaptırıldıkları dönemden sonrasına değin birçok âlim, ulema, hafız ue bilim adamı yetiştirmiş, sosyal ue kültürel kalkınmaya da destek uerecek kurumlar tahsis etmişlerdir". Nezahat bekleticiler