Tüm Yönleriyle Köy Yönetimi ve Muhtarların Görevleri
ISBN 9789944416887
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar M. Altuğ İmamoğlu (author)
Kitap Tanıtımı Kavram olarak Köy. Köy yönetimi. Köy sınırlarının tesbiti ve sınır uyuşmazlıkları. Köy idaresinin yöneticileri. Köy idaresinin personeli. Köy mühürü, köy odası, köy konağı, köy konuk odası. Köy orta malları. İmece. Salma. Köy gelirleri. Köy giderleri. Köy bütçesi. Köy defterleri. Köy birlikleri. Haciz. Köyün davaları. Köyde imar uygulaması. Köylerin taşınmaz mal varlıklarının oluşumu. Köy muhtarının tarımla ilgili görevleri