Sitemiz henüz test yayınındadır. Her gün geliştirilmektedir. Şu an çalışmayan özellikler için anlayışınıza sığınmaktayız.

CiciKutu
Tüm Vergi Kanunları
ISBN 9789750211454
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Remzi Özmen (author)
Kitap Tanıtımı Bu Sayıda Bulunan Konu Başlıkları - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu - 6183 Sayılı Amme Alac. Tahsil U. Hk. K. - 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu - 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu - 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu - 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu - 492 Sayılı Harçlar Kanunu - 3100 Sayılı Ödeme Kay. Cih. K. M. Hk. K. - 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu - 7388 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi K. - 4306 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, MEB Teşkilat ve Görevlileri Hakkında Kanun ile 24.03.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun - 5024 Sayılı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun - 5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
CiciKutu

Sosyal Kitap Kulübü

Kitapseverlerin sosyal ağı neokuyorsun.com yenilenen altyapısı ile tekrar aranızda.

tarsmedia tarafından geliştirilmektedir.