Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II.ye Ait Eserler
ISBN 9789751604699
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Tahsin Öz (author)
Kitap Tanıtımı Dünya tarihinde bir devrim noktası olan İstanbul'un fethi, kültür ve sanat sahasında büyük akislere sebep olmuştur. Zaten bu fethin, üstün bilgi ve buna dayanan üstün silahın bir mahsulü olduğu aşikardır. Asırlarca muhasaralar göğüs geren surlar, Fatih'in döktürdüğü toplar karşısında delik deşik olmuş, muhasara sırasında icadedilen havan topları, Bizanslıları şaşırtmış, gemilerin karadan yürütülmesi son ümideleri de mahvetmiş ve ilahi bir kuvvet addedilen (Rum ateşi), bu kudretin karşısında sönmüş ve erimiştir.