Tophane-i Amire ve Top Döküm Teknolojisi
ISBN 9789751618614
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Salim Aydüz (author)
Kitap Tanıtımı Osmanlı Devleti'nin en büyük askerî sanayi merkezi olan Tophâne-iÂmire'yi ve burada yapılan faaliyetleri ele alan bu çalışmada, özellikle Osmanlılar'ın ateşli silahlarla tanışmaları ve bu alanda ortaya koydukları orjinal katkıları geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Tophâne-iÂmire'nin mahiyeti, çalışanları ve idare mekanizmasının yanı sıra buradaki büyük çaplı teknolojik faaliyeti detaylı bir şekilde inceleyen bu eser, Osmanlı bilim ve teknoloji tarihi çalışmaları içinde önemli bir boşluğu doldurması açısından dikkate şayandır.