Teori ve İlişkileri ile Global Ekonomik Kriz
ISBN 9786055999469
Yayınevi Çizgi Kitabevi
Yazarlar Abdülkadir Dursunoğlu (author)
Kitap Tanıtımı Ekonomik kriz hakkında ekonomik literatürde çok fazla çalışma bulunmamaktadır l ellikle. literatürde ekonomik kriz çeşitleri olan içsel ve global kriz çeşitleri ktasında insanları aydınlatacak iktisadi sınıflandırma yeterli değildir. Bu bilgi eksikliği iktisatçıların iktisat öğreneilerinin bu tür krizlerin çıkış recinde sağlıklı teşhis ortaya kovama ma ve ilgili politikaları uygulama zorluğu ine düşebilmelerine sebep olabilmektedir. Diğer yandan iktisat bilgisine sahip olmayan bireyler kriz süreci ve risinde parasal ve ticari olarak sağlıklı bir şekilde ne tür davranışlar içerisinde bulunmaları gerektiğini yeterince kavrayamayabilmektedirler. Sonuç olarak her iki durumda da bireysel ve ulusal bazda maddi kayıplar buna bağlı olarak sosyal huzursuzluklar meydana gelebilmektedir. Kitap bu alanda bahsedilen boşluğu doldurmak iktisat bilgisi olan ve olmayan bireylere global krizi teori ve örnekleriyle ayrıntılı ve basite indirgenmiş bir şekilde anlatmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta öncelikle kriz ve ekonomik krizin örnekler yardımıyla tanımı yapılmakta daha sonra ekonomik krizlerin tarihçesi çeşitlerinden bahsedilmekte ekonomik krizlerin alt kollan olan içsel vc global krizlerin çeşitleri irdelenmekte ve en son bölümde 2008 yılı global krizinin de dahil olduğu yüzyılın global krizleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.