Temel İşletmeciliğe Giriş
ISBN 9786053775829
Yayınevi Beta Basım Yayın
Yazarlar Esin Can Mutlu (author) | Canan Çetin (author)
Kitap Tanıtımı Birinci Kısım: İşletme Bilimine Giriş Birinci Bölüm: İşletme Bilimi ve İşletmeyi Tanımlayalım İkinci Bölüm: İşletmenin Amaçları, İşlevleri, Türleri İkinci Kısım: İşletmenin Fonksiyonlar Açısından İncelenmesi Birinci Bölüm: İşletmenin Temel Fonksiyonu: Yönetim İkinci Bölüm:İşletmenin En Değerli Varlığı:İnsan Kaynakları Üçüncü Bölüm: İşletmeye Değer Yaratmak: Pazarlama Dördüncü Bölüm: İşletmenin Faaliyetlerine Kaynak Bulma: Finansman Beşinci Bölüm: İşletmelerde Bilgi ve Ölçme Sistemi: Muhasebesi Altıncı Bölüm:İşletmelerde Verimlilik: Üretim Yönetimi Fonksiyonu Üçüncü Kısım: İşletmenin Çevresi-Büyüme Güdüleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birinci Bölüm: İşletme Çevresinin Tanımı ve Çevresel Faktörlerin Yönetilmesi İkinci Bölüm: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sınıflandırılması